Den "bra" djurparken

 
« tillbaka
Danmark Danmark   Norge Norge   Sverige Sverige   Finland Finland   Island Island

Bli en medveten besökare av djurparkerna

kerneværdier i moderne
zoologiske anlæg

För dig som gillar att vara besökare i en anläggning med levande djur, ligger det nog dig närmast om hjärtat, att djuren har det bra. Normer för minimumstandard för djurens välbefinnande finns lagstadgat för de godkända zoologiska anläggningarna.

De tre viktigaste kärnfrågorna i en modern zoologisk anläggning är förmedling, naturbevaring och forskning. Det finns dock andra kännetecken för en hög standard. Här är några få förslag till dig, som vill kolla in kvalitén.

För Danmark ger medlemskap i DAZA., medlemskap i FPDA. samt kvalitétsmärkning hos DTA en fingervisning av det enskilda ställets kvalitét för både djur och människor. Dubbelt medlemskap i DAZA och FDPA förekommer inte.

Utöver det eksisterar det ett märkningssystem för tillgängligheten för personer med funktionshinder.

I Sverige är det Svenska Djurparksföreningen (SDF), som organiserar "djurparker". SDF är en systerorganisation till den danska DAZA.

Norge har ingen motsvarande organisation, men Kristiansand Djurpark är den enda anläggning som är med i organisationen Svenska Djurparksföreningen.

I denna portals presentationer av de enskilda ställena, kan du se om stället är medlem av de nationella organisationerna (DAZA, FDPA eller SDF), precis som för de danska ställena kan du kolla ställets kvalitétsmärkning hos DTA.

Läs mer om dessa och andra möjligheter för att kolla kvalitén via meny till höger.